Home Servicii Documente Legislatie Portofoliu Despre Contact
 ATD Forms Design S.R.L.

Certificat de Urbanism Autorizatia de Construire Autorizatia de Demolare (P.A.C.) (P.T.)

Documente necesare pentru obtinerea Autorizatiei de Construire



 

1. Certificat de urbanism (eliberat de primaria de sector/oras/comuna)
2. Studiu geotehnic al terenului (structura solului)
3. Cadastru pentru teren/imobil
4. Planuri topografice sc. 1:500 si 1:2000 (obtinute de la Directia de Cadastru)
5. Acte de proprietate (contract vanzare-cumparare, mostenire, donatie, etc)
6. daca este cazul si se solicita prin CU – Expertiza tehnica a constructiei existente
7. dovada de luare in evidenta a proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania

Nota:
* documentatia pentru CU se poate realiza si de arhitect
* expertiza tehnica se poate realiza de catre un inginer, expert tehnic autorizat nominalizat de beneficiar sau arhitect/inginer

la care se adauga
8. PAC - Proiect Autorizare de Construire
compus din:

1. Parte de arhitectura

1. planurile tuturor nivelurilor sc. 1:100
2. plan invelitoare sc. 1:100
3. toate cele 4 fatade sc. 1:100
4. plan de situatie sc. 1:500
5. plan de incadrare in zona sc. 1:2000
6. cel putin o sectiune caracteristica sc. 1:100
7. memoriu general
8. memoriu tehnic de arhitectura
9. anexa cu toate caracteristicile cladirii

2. Verificare de proiect (arhitectura) efectuata de un arhitect verificator, altul decat proiectantul general si fara legatura cu firma de proiectare ce a intocmit proiectul.

3. Parte de inginerie structurala

1. plan fundatie sc. 1:100
2. detalii de fundatie sc. 1:10
3. memoriu tehnic de structura

4. Verificare de proiect (structura) - efectuata de un inginer verificator, altul decat proiectantul general al structurii si fara legatura cu firma de proiectare ce a intomit proiectul de structura.

5. Parte de instalatii (electrice, sanitare, termice)

1. scheme functionale
2. memorii tehnice de specialitate (electrica, sanitare, termice)

Dupa intocmirea proiectului se vor realiza fisele tehnice (optional intregul dosar) pentru obtinerea avizelor exprimate prin Certificatul de Urbanism (apa, canalizare, electrica, etc), avize ce se vor obtine de la fiecare autoritate in parte si care revin in sarcina beneficiarului sau contra cost arhitectului sau unei firme specializate.

Conform legislatiei in vigoare PAC (proiectul pentru autorizare de construire) este un extras din Proiectul tehnic.

 

 

6a00fa96a4f6c30002011015f2cb2a860b