Home Servicii Documente Legislatie Portofoliu Despre Contact
 ATD Forms Design S.R.L.

Certificat de Urbanism Autorizatia de Construire Autorizatia de Demolare (P.A.C.) (P.T.)

Intocmire Proiect Tehnic (P.T.) 

PT-ul si DDE - Proiect Tehnic si Detalii de Executie
compus din:

1. Arhitectura

1. plan de incadrare in zona
2. plan de situatie cu indicarea acceselor si a arterelor pietonale/carosabile
3. planurile tuturor nivelurilor sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
4. plan invelitoare sc. 1:50
5. toate cele 4 fatade sc. 1:50 cu indicarea finisajelor/culorilor
6. sectiuni caracteristice sc 1:50
7. sectiuni de detaliu pentru rezolvarea problemelor/neclaritatilor sc. 1:10
8. detalii de exectutie (inchideri, pardoseli, parapeti, hidro si termoizolatii) sc. 1:5
9. memorii explicative
10. planuri de mobilare sc. 1:50

2. Structura

1. plan armare, cofrare, pentru fiecare nivel sc. 1:50
2. detalii de executie pentru stalpi, grinzi, placi, prinderi, console sc. 1:5
3. plan structura sarpanta sc. 1:50
4. detalii de executie sarpanta sc. 1:5
5. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
6. memorii explicative
7. note de calcul pentru dimensionarea structurii

3. Instalatii

1. plan electrica, instalatii sanitare, instalatii electrice pentru fiecare nivel sc. 1:50
2. sectiuni caracteristice si locale pentru clarificarea solutiei sc. 1:50
3. memorii explicative
4. planuri racorduri la aductiunea de apa, canalizare, electrica sc. 1:50
5. planuri pentru realizarea sistemului de incalzire/climatizare sc. 1:50
6. note de calcul pentru instalatii electrice, sanitare, termice

Nota:
* Detaliile de executie elaborate se vor completa ulterior cu orice alt detaliu necesar pentru constructor pentru realizarea constructiei
* Vizitele pe santier se vor stabili de comun acord cu beneficiarul si se platesc separat
* Supravegherea de santier se realizeaza de echipa de proiectare si se plateste separat
* Dirigentia de santier se efectueaza de catre un inginer constructor numit de catre constructor sau echipa de proiectare sau beneficiar

 

 

6a00fa96a4f6c30002011015f2cb2a860b